Media internetowe

Kategoria: Media |

Znaczenie Internetu w zakresie przedstawiania informacji stale rośnie. Szybki dostęp do informacji sprawia, że w coraz większym stopniu użytkownicy Internetu zaczynają korzystać z mobilnych urządzeń. W takich urządzeniach specjalne aplikacje pozwalają na uzyskanie dostępu do informacji z określonych dziedzin, z poszczególnych portali zaraz po ich pojawieniu się. W wielu dziedzinach, jak rynek inwestowania posiadanie dostępu do informacji na bieżąco jest niezbędne, by móc podejmować właściwe oraz szybkie decyzje. Jednak szybki dostęp do informacji jest również bardzo ważny w przypadku osób, które zajmują się innymi dziedzinami. Znaczenie internetowych mediów widać po tempie wzrostu znaczenia rynku reklamy internetowej oraz coraz większych środkach, które inwestuje się w reklamę internetową. Nie jest to jeszcze rynek tak bardzo rozwinięty jak rynek reklamy poza granicami kraju, ale można obserwować coroczny wzrost inwestycji ze strony zwłaszcza dużych firm w reklamę za pośrednictwem Internetu, która bywa znacznie łatwiejsza do oceny w zakresie przynoszących skutków.

Współczesny obieg informacji

Kategoria: Newsy |

image Media we współczesnym świecie zmieniają się pod kątem sposobu prezentowania oraz dostępu do informacji. Większość bieżących informacji jest wykorzystywanych za pośrednictwem Internetu, gdzie informacje nowe pojawiają się od razu po zdarzeniu. Z tego powodu telewizje czy gazety w jeszcze większym stopniu zmieniają się z mediów informacyjnych w media opiniotwórcze. W ten sposób zamiast podawania jedynie informacji przedstawiają informacje z przekazem pochodzącym od ekspertów czy dziennikarzy. Jednak szczególnie w młodym pokoleniu coraz większa liczba osób odchodzi od pozyskiwania informacji za pośrednictwem telewizji. Jak wskazują badania w młodym pokoleniu znaczna część osób wskazuje, że w ogóle nie zamierza korzystać z dostępu do telewizji a nawet nie będzie posiadało telewizora. Rośnie znaczenie portali informacyjnych, gdzie w jednym miejscu podawane są wiadomości w ramach różnych kategorii, co pozwala na wybór informacji, które są w sferze zainteresowania użytkowników. Są to informacje zarówno krajowe jak też zagraniczne.