Informacje i podejmowanie decyzji

Kategoria: Newsy |

image Informacje są bardzo ważne w zakresie podejmowania decyzji. Jednocześnie w przypadku podejmowania racjonalnych decyzji ważne jest nie tylko, by pozyskać aktualne informacje, ale by określić czas, w którym takie informacje mają być pozyskane. Bardzo ważne jest podejmowanie takich decyzji, które pozwalają na ograniczenie wszelkiego rodzaju ryzyka związanego uzyskaniem informacji, które są rzetelne. Oczywiście ważne jest zarówno pozyskanie aktualnych informacji, ale również weryfikowanie informacji. Bardzo ważne jest również to, by informacje pozyskiwać w sposób, który ogranicza czas ich pozyskiwania. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich informacji, które są ważne z punktu widzenia podejmowania działań biznesowych. W przypadku Internetu szybkość uzyskania informacji może być bardzo duża w przypadku korzystania z rozbudowanych portali w postaci wyszukiwarek. Z drugiej strony znacznie trudniej jest znaleźć informacje, które nie muszą być w żaden sposób weryfikowane w żadnych innych rodzajach źródeł.

Comments are closed.